Dariusz Balcerzak - naczelnik: tel. 61 652 96 46
Nadzór nad remontami, przyjmowanie zgłoszeń o stanie obiektów, nadzór nad konserwacją dźwigów oraz utrzymaniem antygrafitti, ewidencja obiektów - tel. 61 652 96 46