Adam Andrzejewski - naczelnik, tel.: 61 647 72 21
Joanna Kukulska - z-ca naczelnika, tel.: 61 62 86 592

Uzgodnienia dokumentacji drogowych inwestorów zewnętrznych: 61 62 86 592
Dysponowanie gruntem: 61 647 72 26