Karolina Adamczak-Bondyra - naczelnik, tel. 61 647 73 09
Izabela Skrzypczak – z-ca naczelnika, tel. 61 647 72 71

  • Opiniowanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego): tel. 61 647 73 26, 61 647 73 27, 61 647 72 70, 61 647 73 07
  • Opiniowanie inwestycji celu publicznego dot. sieci uzbrojenia podziemnego: tel. 61 647 72 71, 61 628 65 88, 61 647 72 70, 61 628 65 86
  • Uzgadnianie na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej ZUD): tel. 61 647 72 71, 61 628 65 88, 61 647 72 70, 61 628 65 86
  • Sprawy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania terenu: tel. 61 647 72 0