W przypadku zwrotu identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nierozpoczętych miesiącach). Zwrot opłaty nie przysługuje w wypadku zwrotu duplikatu.

W razie utraty lub kradzieży identyfikatora WP ZDM nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres jego ważności.

(§15 Regulaminu)