System parkingowy zintegrowany jest z Poznańska Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną (PEKA). Dzięki biletowi okresowemu na karcie PEKA z parkingów P&R można korzystać bezpłatnie. Osoby nie korzystające z biletu okresowego są zobowiązane wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

Parkingi są otwarte 7 dni w tygodniu w godzinach od 4.30 do 2.30. Od godziny 2.30 do 4.30 trwa przerwa techniczna. Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30 w nocy. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych!

Cztery parkingi P&R oferują łącznie 337 miejsc postojowych.

Parkingi P+R na terenie Poznania są tylko częścią istniejącej infrastruktury. W gminach tworzących Metropolię Poznań powstało 39 parkingów o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej prawie 2500, a kolejne są w trakcie realizacji. Parkingi stanowią element węzłów przesiadkowych, głównie przy stacjach kolejowych. Klikając w ten link można pobrać mapkę z lokalizacjami parkingów P&R w gminach metropolii.

 

liczba miejsc: 130
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: 6
zadaszone stanowiska dla rowerów: 20

opłaty: bezpłatnie dla użytkowników posiadających bilet okresowy na karcie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Dla pozostałych osób: należy wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

czynne: 7 dni w tygodniu, w godz. 4.30 - 2.30.
Przerwa techniczna w godz. 2.30 - 4.30. Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 100 złotych! Dlatego, aby uniknąć dodatkowej opłaty pamiętaj o zabraniu swojego samochodu z parkingu przed zakończeniem doby parkingowej!

wyposażenie: automatyczna kasa parkingową, terminal wjazdowy i wyjazdowy, kamery do odczytywania tablic rejestracyjnych, tablice elektroniczne informujące o dostępnej liczbie miejsc, automatyczna toaleta oraz tablica informacji pasażerskiej. Parking jest oświetlony, ogrodzony i monitorowany.

możliwości przesiadki: linie tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (bezpośrednie sąsiedztwo – przystanek: PST Szymanowskiego).
 

liczba miejsc: 100
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: 4
zadaszone stanowiska dla rowerów: 30 + zestaw naprawczym
czynne: 7 dni w tygodniu, w godz. 4.30 - 2.30.
Przerwa techniczna w godz. 2.30 - 4.30. Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 100 złotych! Dlatego, aby uniknąć dodatkowej opłaty pamiętaj o zabraniu swojego samochodu z parkingu przed zakończeniem doby parkingowej!

opłaty: bezpłatnie dla użytkowników posiadających bilet okresowy na karcie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Dla pozostałych osób: należy wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

wyposażenie: automatyczna kasa parkingową, terminal wjazdowy i wyjazdowy, kamery do odczytywania tablic rejestracyjnych, tablice elektroniczne informujące o dostępnej liczbie miejsc, automatyczna toaleta. Parking jest oświetlony, ogrodzony i monitorowany.

możliwość przesiadki: linie tramwajowe na ulicy Warszawskiej - przystanek Św. Michała (ok. 80m) lub w nieco większej odległości duży węzeł przesiadkowy Rondo Śródka (ok. 500m).
 

liczba miejsc: 50
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: 3
zadaszone stanowiska dla rowerów: 30 + zestaw naprawczym
czynne: 7 dni w tygodniu, w godz. 4.30 - 2.30.
Przerwa techniczna w godz. 2.30 - 4.30. Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 100 złotych! Dlatego, aby uniknąć dodatkowej opłaty pamiętaj o zabraniu swojego samochodu z parkingu przed zakończeniem doby parkingowej!

opłaty: bezpłatnie dla użytkowników posiadających bilet okresowy na karcie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Dla pozostałych osób: należy wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

wyposażenie: automatyczna kasa parkingową, terminal wjazdowy i wyjazdowy, kamery do odczytywania tablic rejestracyjnych, tablice elektroniczne informujące o dostępnej liczbie miejsc, toaleta automatyczna. Parking jest oświetlony, ogrodzony i monitorowany.

możliwość przesiadki: pociągi Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO – stacja Poznań Strzeszyn (ok. 60 m), linie autobusowe ZTM z przystanku Podolany (ok. 200 m).

Bilet parkingowy z parkingu przy Biskupińskiej, oprócz umożliwienia przejazdów środkami komunikacji miejskiej, jest także honorowany we wszystkich pociągach, które zatrzymują się na stacji Poznań Strzeszyn.

Uwaga! Honorowanie biletu parkingowego P&R Biskupińska w pociągach dotyczy tylko obszaru Miasta Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz). W pociągach na terenie Poznania honorowane są także bilety okresowe ZTM, na podstawie których można bezpłatnie korzystać z parkingów Park & Ride.
 

liczba miejsc: 57
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: 3
zadaszone stanowiska dla rowerów: 30 + zestaw naprawczym
czynne: 7 dni w tygodniu, w godz. 4.30 - 2.30.
Przerwa techniczna w godz. 2.30 - 4.30. Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 100 złotych! Dlatego, aby uniknąć dodatkowej opłaty pamiętaj o zabraniu swojego samochodu z parkingu przed zakończeniem doby parkingowej!

opłaty: bezpłatnie dla użytkowników posiadających bilet okresowy na karcie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Dla pozostałych osób: należy wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

wyposażenie: automatyczna kasa parkingową, terminal wjazdowy i wyjazdowy, kamery do odczytywania tablic rejestracyjnych, tablice elektroniczne informujące o dostępnej liczbie miejsc, automatyczna toaleta. Parking jest oświetlony, ogrodzony i monitorowany.

możliwość przesiadki: linie tramwajowe ZTM w rejonie ronda Starołęka (ok. 100-200m).