Nieprawidłowo zaparkowane na chodnikach pojazdy elektryczne (hulajnogi, rowery) są dużym problemem, szczególnie dla osób niewidomych i niedowidzących. Zarząd Dróg Miejskich, na wyraźne oczekiwanie mieszkańców i radnych osiedlowych, postanowił uporządkować ten problem. Wyznaczone zostały 263 punkty mikromobilności Hop & Go. Każde miejsce jest odpowiednio oznaczone w terenie (m.in. za pomocą znaku pionowego) i będzie widoczne w aplikacjach operatorów sprzętu współdzielonego.

Punkty w większości znajdują się na obszarze objętym płatnym parkowaniem, a więc na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie i Łazarzu. Pojedyncze znajdują się także poza śródmieściem, m.in. przy głównych ulicach czy węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej.

Od 1 lutego do 31 marca 2024 roku obowiązuje użytkowników tzw. okres przejściowy. Operatorzy hulajnóg i rowerów współdzielonych mają czas na przystosowanie swoich aplikacji do wdrożonych rozwiązań i poinformowanie użytkowników o nowych zasadach. Poznaniacy mogą w tym okresie pozostawiać sprzęt w punktach, nie jest to jednak obligatoryjne.

Od 1 kwietnia 2024 roku użytkownicy sprzętu współdzielonego będą musieli pozostawiać hulajnogi lub rowery w punktach Hop & Go. Osoby, które pozostawią sprzęt poza wyznaczonym miejscem, nie będą mogły zakończyć wypożyczenia, a opłata będzie im nadal naliczana. To rozwiązanie powinno skutecznie zniechęcić do pozostawiania hulajnogi poza wyznaczonymi miejscami.

Obowiązek pozostawienia hulajnogi w punkcie mobilności będzie dotyczył obszaru objętego Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania i Strefą Płatnego Parkowania. W lokalizacjach poza ŚSPP i SPP pozostawienie sprzętu współdzielonego w punktach Hop & Go będzie rekomendowane.

Jednocześnie przypominamy, że parkowanie hulajnóg w Poznaniu, poza strefą objętą płatnym parkowaniem, gdzie nie ma wyznaczonych punktów Hop & Go, powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego tj. jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu szerokości chodnika pozostawionego dla pieszych (nie mniejszej niż 1,5 m) w taki sposób, by nie utrudniać ruchu.

Mapa punktów H&G w wersji pdf