Lp.
Lokalizacja Odcinek Strefa Płatnego Parkowania Liczba miejsc Opłata     

Godziny
funkcjonowania

1 ul. Estkowskiego
zatoki postojowe po północnej i południowej stronie ulicy, pomiędzy ul. Szyperską i ul. Chwaliszewo
tak 6

w dni robocze w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00 opłata zgodnie z cennikiem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Do 15 minut bezpłatnie.

całodobowo
2 ul.
ks. Józefa
od al. Niepodległości do św. Wojciecha tak 4

w dni robocze w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00 opłata zgodnie z cennikiem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Do 15 minut bezpłatnie.

całodobowo
3 Al. Marcinkowskiego od 23 Lutego do pl. Wolności, na jezdni wschodniej
i zachodniej
tak 9

w dni robocze w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00 opłata zgodnie z cennikiem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Do 15 minut bezpłatnie.

całodobowo
4 ul. Śniadeckich przy MTP tak 3

w dni robocze w godz. 8.00-20.00 opłata zgodnie z cennikiem strefy płatnego parkowania.

Do 15 minut bezpłatnie.

całodobowo
6 ul. Stawna od ul. Żydowskiej do ul. Szewskiej tak 3

parkowanie tylko do 15 minut w godz. 8.00-20.00. Bezpłatnie.

W godz. 20.00-8.00 bez ograniczeń czasowych, również bezpłatnie.

całodobowo
7 ul. Panny Marii przy Katedrze tak 11 w dni robocze w godz. 8.00-20.00 opłata zgodnie z cennikiem strefy płatnego parkowania. całodobowo
8 ul. Bydgoska

pomiędzy ul. Gdańską a ul. Podwale

tak 10 parking dla gości zwiedzających Bramę Poznania i korzystających z boisk sportowych (koszt 3,5 zł z 1. godzinę, 4 zł za 2. i 3. godzinę,  4,5 zł za czwartą i 3,5 zł za kolejne) całodobowo
9 ul. Termalna przy Termach Maltańskich nie 28

brak opłat.
Parking dedykowany grupom odwiedzającym Termy Maltańskie

całodobowo
10 ul. Bułgarska przy INEA Stadionie, po zachodniej stronie jezdni między ul. Ptasią a Rumuńską nie 3 parkowanie tylko do 15 min. Brak opłat. całodobowo
11 al. Niepodległości naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego tak 2 w dni robocze w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00 opłata zgodnie z cennikiem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. całodobowo
12 ul. Dworcowa po zachodniej stronie w okolicy ul. Św. Marcin tak 4 w dni robocze w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00 opłata zgodnie z cennikiem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. całodobowo

 

Zgodnie z uchwałą nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021 zmieniającą uchwałę XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ustalono zerową stawkę za parkowanie dla autobusów turystycznych do 15 minut na dedykowanych dla nich miejscach postojowych oznaczonych znakami D-18 z tabliczką „Autobus turystyczny”.