Każda koperta jest oznaczona numerem, a do parkowania na niej uprawnia identyfikator wydany przez Wydział Parkowania ZDM. Opłatę za zastrzeżenie miejsca postojowego w Strefie Płatnego Parkowania wnosi się na konto ZDM na podstawie rachunku wystawionego za cały okres zastrzeżenia, a poza SPP – na podstawie comiesięcznych faktur VAT. Możliwość wykupienia kopert komercyjnych jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Szczegółowe informacje na temat wykupu kopert komercyjnych można uzyskać w Wydziale Parkowania ZDM ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, pod numerem tel. +48 61 851 50 70 lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.

Informacje o zasadach korzystania z SPP są dostępne pod numerem telefonu +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Do pobrania: