Miejski Inżynier Ruchu informuje o zmianach komunikacyjnych związanych głównie z pracami przy budowie różnego rodzaju przyłączy: W dniach od 19 czerwca do 31 lipca, w związku z budową przyłączy cieplnych, zawężona miejscowo będzie jezdnia ul. Młyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego, a następnie kolejne odcinki jezdni i kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Nowowiejskiego. Ruch pojazdów ul. Nowowiejskiego odbywać się będzie po płycie przejazdowej, a ruch pieszych - po kładce. Również od 19 czerwca, ale do 10 lipca, w związku z budową sieci cieplnej i przyłączy, prowadzone będą prace w pasie drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Jugosłowiańskiej i Gwiaździstej. W tym czasie wygradzane będą kolejne fragmenty chodnika i pobocza. Ruch pieszych może odbywać się po kładkach, nie przewiduje się ograniczeń w ruchu i parkowaniu pojazdów. Ponadto, w dniach 19-23 czerwca br., w związku z budową przyłącza cieplnego, zwężana połówkowo będzie ul. Drużbickiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Trójpole. Ruch pojazdów będzie odbywać się po płycie przejazdowej, a ruch pieszych - po kładce. Od 19 do 30 czerwca 2017 r., w związku z remontem linii kablowych, prowadzone będą prace w ciągu ul. Hetmańskiej między ul. Rolną i ul. 28 Czerwca 1956 r. Na południowej jezdni ul. Hetmańskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Rolną, zamknięty zostanie prawy pas do jazdy na wprost, a następnie pas do lewoskrętu w ul. Rolną (możliwy będzie skręt z pasa sąsiedniego). Prace te mają być prowadzone w godzinach nocnych oraz w dni wolne poza godzinami szczytów komunikacyjnych. W rejonie robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prace mogące utrudniać ruch pieszych prowadzone też będą w chodniku i poboczu po północnej stronie ul. Hetmańskiej oraz w rejonie przejścia dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.