Wśród wielu powodów jej uchwalenia wymienia się konieczność dostosowanie przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów unijnych, rozwój elektromobilności, uznawanej jako jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego. Ma to znaczenie szczególne dla - takich jak Poznań – dużych aglomeracji miejskich, w których emisja spalin samochodowych jest wysoka i dokuczliwa.

Ustawa o elektomobilności i paliwach alternatywnych ustala również preferencje dla kierowców pojazdów elektrycznych. Należy do nich możliwość nie opłacania postoju w Strefie Płatnego Parkowania.

Początkowo pojazdy elektryczne nie mały specjalnych oznakowań (tablic rejetracyjnych lub naklejek). W związku z brakiem oznakowania pojazdów uprawnionych do korzystania z przywilejów mogą się pojawiać sytuacje, że kontrolerzy SPP wystawią raport- wezwanie do zapłaty z tytułu nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania. Po wniesieniu reklamacji wezwania – raporty do zapłaty są anulowane.

Jednak aby uniknąć podobnych sytuacji zapraszamy właścicieli nieoznakowanych (naklejki, tablice) pojazdów uprawnionych z mocy ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektomobilności i paliwach alternatywnych do zgłaszania się do Wydziału Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 18 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00). Prosimy o zabranie ze sobą dowodu rejestracyjnego, na podstawie którego pojazd zostanie wpisany do ewidencji pojazdów zwolnionych z opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.