Strefa Płatnego Parkowania Śródmiejska
Strefa Płatnego Parkowania
​Jeżyce
Śródmiejska
Strefa Płatnego Parkowania
Centrum
25 dni 375 zł 500 zł 750 zł

2.

KARTY ABONAMENTOWE

 

Karty abonamentowe sprzedawane są na dowolną liczbę dni roboczych, w których obowiązują

opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 dnia do 25 dni (§ 10 Regulaminu)

Podstrefa cenowa

Cena 1 dnia postoju

Strefa Płatnego Parkowania

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce

30,00 zł

60,00 zł

40,00 zł

2.1.

Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km włącznie sprzedawane są posiadaczom konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy

i maks. 12 miesięcy (§ 10 Regulaminu)

 

Podstrefa cenowa

Cena 1 miesiąca postoju

Strefa Płatnego Parkowania

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum/Jeżyce

60,00 zł

60,00 zł

3.

KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 50%

 

Karty abonamentowe na 25 dni robocze są nabywane przez podmioty wymienione w § 11 i § 12 Regulaminu

Podstrefa cenowa

Cena 1 dnia postoju

Strefa Płatnego Parkowania

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce

15,00 zł

30,00 zł

20,00 zł