Inwestycja została podzielona na etapy tak, by ul. Pokrzywno pozostała częściowo przejezdna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 24 stycznia odcinek z ruchem wahadłowym zostanie przesunięty. Wyznaczony zostanie od rejonu skrzyżowania z ul. Żurawicką w stronę Krzesin, koniec przewidziany jest na wysokości wjazdu do posesji 21C, czyli w okolicy przystanku autobusowego Strzyżowska (w stronę centrum).

Schemat organizacji ruchu

Na odcinku od ul. Strzyżowskiej do posesji nr 21C ruch odbywać się będzie lewym pasem, a na odcinku od ul. Żurawickiej do ul. Strzyżowskiej – prawym. Wykonawca przewiduje, że po ok. tygodniu prac na lewym pasie, będzie mógł skrócić odcinek objęty ruchem wahadłowym. W ramach nadchodzących zmian przesunięty zostanie na drugą stronę skrzyżowania z ul. Strzyżowską i Dębicką tymczasowy przystanek dla autobusu jadącego w stronę Krzesin. Obecnie jest on przy posesji nr 20, po zmianie działał będzie przed posesją nr 18.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, powstanie nowa droga rowerowa, będą także wygodne chodniki. Prace obejmują także budowę zatok i przystanków autobusowych. Wykonawca zajmuje się również m.in. przebudową skrzyżowań i zjazdów do posesji, kanalizacją deszczową i oświetleniem.