Prace będą trwały kilka dni i są uzależnione od warunków pogodowych. Możliwe będą chwilowe wyłączenia sygnalizacji oraz krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na czas demontażu i montażu elementów konstrukcyjnych – odbywać się to będzie poza godzinami szczytów komunikacyjnych. Możliwe także tymczasowe zawężenie pasów ruchu.

Na czas wymiany wysięgników zostaną ustawione tymczasowe maszty z sygnalizatorami świetlnymi, tak aby sygnalizacja działała bez przeszkód.