Na tym etapie wykonawca prowadzi roboty w zakresie układu drogowego, wiaduktu kolejowego i kładki nad ul. Grunwaldzką. Zarys przejazdu pod torami jest dobrze widoczny po stronie Poznania. Kontynuowane są również prace polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ostatnim czasie przebudowano sieć elektroenergetyczną, częściowo przygotowano też uzbrojenie wodociągowe do nowego przebiegu rurociągu. Dalsze działania w tym zakresie będą możliwe po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu po stronie Plewisk, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem. Prowadzone są także prace dotyczące przepompowni wód oraz sieci teletechnicznych.

Wkrótce wykonawca zabezpieczy i tymczasowo wywiezie z terenu budowy figurę Jezusa, która zostanie poddana renowacji. Przygotowane zostanie dla niej nowe miejsce na ul. Kminkowej, w pobliżu skrzyżowania z Grunwaldzką. Zostanie tam umieszczona po zakończeniu prac.

Wprowadzane 4 października zmiany organizacji ruchu polegają na przywróceniu przejazdu ul. Szarotkową i Piwoniową, a także udostępnioniu tymczasowej, wydłużonej jezdni ul. Grunwaldzkiej, którą kierowcy przejeżdżali przez torowisko kolejowe. W rejonie ul. Piwoniowej połączy się z obecną jezdnią ul. Grunwaldzkiej, co pozwala wyłączyć z ruchu fragment jezdni od strony ul. Piwoniowej i Szarotkowej i tym samym umożliwi kontynuację robót związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torowiskiem kolejowym. W dalszym ciągu przejazd jest więc możliwy w obu kierunkach. Ponadto od 4 października kierowcy korzystający z łącznika między ul. Szarotkową i Grunwaldzką ponownie mogą przejechać przez skrzyżowanie ul. Szarotkowej i Piwoniowej. Zmiany dotyczą również pieszych. Ponownie udostępniony zostaje ciąg po wschodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, a zamknięty zostanie ten po stronie zachodniej - między łącznikiem a ul. Piwoniową.

Węzeł Grunwaldzka będzie miejscem łączącym różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozwoli więc na zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach. Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej, piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. Ponadto na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.