Kontynuowany jest remont nawierzchni jezdni na ul. Murawa oraz ciągu pieszo – rowerowego na ul. Hetmańskiej i chodnika na ul. Gen . Maczka.