Wyremontujemy chodnik po obu stronach ulicy Wawerskiej na odcinku od ulicy Jugosłowiańskiej do ulicy Racławickiej. Prace brukarskie polegać będą na rozbiórce zniszczonych, połamanych płytek chodnikowych i położeniu nowych (50x50 cm), wymianie krawężników oraz wykonaniu zjazdów na posesje z kostki betonowej.

Koszt remontu to 152 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Grunwald Południe. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30 listopada br.