Prace prowadzone mają być także na ul. Jaroczyńskiego (chodnik na łuku drogi, jednak nie wykluczone wygrodzenie części jezdni). Naprawy nawierzchni zaplanowane są na ul. Chemicznej. Kontynuowane mają być prace na ul. Witosa oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Koszalińskiej (pobocza).