- Trwają prace nad odwodnieniem ulicy. Do tej pory zbudowano już m.in. 25 wpustów do kanalizacji deszczowej. Wykonawca prowadzi także przebudowę sieci teletechnicznej, a we współpracy z nim firma pracująca na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa realizuje roboty związane z siecią gazową. Tam, gdzie jest to już możliwe, powstaje konstrukcja jezdni, a po wschodniej stronie ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Gąsiorowskich do ul. Kanałowej, wykonawca rozpoczął już roboty brukarskie z wykorzystaniem kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wykonanie nowej nawierzchni z częściowym wykorzystaniem kostki, krawężników i płyt kamiennych pozyskanych z demontażu pozwoli nawiązać do historycznych walorów ul. Kolejowej. Kostka pojawi się na większości nowych miejsc parkingowych, wśród których powstaną również miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Jezdnię na całej długości ulicy pokryje nowy asfalt. Pojawią się na niej uspokajające ruch, wyniesione skrzyżowania. Piesi poruszać się będą wygodnymi, równymi chodnikami. Na traktach pieszych w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji fakturowej, ułatwiający poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowego oświetlenia i posadzenie ponad 50 drzew. W efekcie zaplanowanych prac powstaną szerokie pasy zieleni, które stworzą lepsze warunki do życia również starym drzewom rosnącym wzdłuż ulicy, zabezpieczonym jeszcze przed rozpoczęciem prac. Przewidziane rozwiązania projektowe umożliwiają zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 2500 m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, których dotąd na niej brakowało.

Zakończenie prac budowlanych przewidziano na III kwartał 2023 r.

PIM