Na początku każdego roku pracownicy ZDM spotyką się z przedstawicielami każdego z 42 poznańskich lokalnych samorządów. Omawiane i planowane są wówczas inwestycje na danym osiedlu. 

Poszczególne osiedla dysponują budżetami, które mogą przekazać np. na remont chodników, nawierzchni jezdni, czy też nasadzenia lub montaż ławek albo koszy na odpadki. Ich głos jest istotny, bo członkowie rad są mieszkańcami danych osiedli i najlepiej orientują się w lokalnych potrzebach remontowych czy też inwestycyjnych.

W zeszłym roku dzięki współpracy z radami wyremontowany został m.in. kolejny odcinek chodnika na ul. Jaroczyńskiego, Grodziskiej, Wyzwolenia. Ustalony został zakres prac na ul. Mickiewicza i Grobla. Wykonano nowe nasadzenia - m.in. na ul. Słowiańskiej, ul. Dominikańskiej czy w rejonie ronda A. Wojewody.

Na 2023 planowane są m.in.nowe nasadzenia zieleni (w tym 40 drzew na Starym Mieście), wyznaczenie przejść dla pieszych na ulicach Chocimskiej i Wilanowskiej, montaż spowalniaczy przy szkole na ul. Łozowej. Będą także remonty kolejnych chodników np.: kontynuacja prac na ul. Grobla, czy też nowe na ul. Krzyżowej, Wyspiańskiego lub Jarochowskiego.

Plany muszą uwzględniać wiele innych czynników - możliwości finansowe miasta, inne prace mające miejsce w okolicy, czy przyszłe inwestycje. Lepiej przełożyć remont chodnika, jeśli wiadomo, że w kolejnym roku w danym rejonie będzie budowana sieć gazowa lub wymieniana kanalizacyjna. 

Tegoroczne spotkania z radami osiedli są już na półmetku i większość powinna zakończyć się na początku lutego.