Objazd ulicami: Garaszewo, Pokrzywno, Krzywoustego, Kurlandzką, Obodrzycką, Gołężycką, Baranowską i Sandomierską. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.