Z wygrodzeniami jezdni trzeba liczyć się na ul. Czechosłowackiej, gdzie czyszczone będą wpusty. Na ul. Piłsudskiego (na wysokości przystanku Osiedle Oświecenia) naprawiana będzie nawierzchnia. Na ul. Iłłakowiczówny rozpoczyna się remont jezdni.