Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r., w związku z budową budynku w rejonie skrzyżowania ul. Szamarzewskiego i Polnej, zostanie wygrodzony odcinek chodnika po północnej stronie ul. Szamarzewskiego oraz zwężony odcinek chodnika po zachodniej stronie ul. Polnej w rejonie skrzyżowania. Ruch pieszych odbywać się będzie drugą stroną ulicy.

Ponadto okresowo, na czas dostaw materiałów, w rejonie budowy wygradzany będzie pas jezdni ul. Szamarzewskiego w kierunku zachodnim  (od ul. Polnej w kierunku ul. Przybyszewskiego). W związku z tym czasowo nie będzie możliwości wjazdu w ul. Szamarzewskiego z obu kierunków ul. Polnej, a objazd będzie wytyczony ulicami sąsiednimi. Ruch rowerowy z kontrapasa w ul. Szamarzewskiego kierowany będzie wówczas w prawo lub w lewo w ul. Polną.

Ponadto, od 1 czerwca do 31 lipca br., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Szamarzewskiego 8, zostanie zwężona miejscowo jezdnia w rejonie prac, a ruch pieszych odbywać się będzie po kładce. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsca prac objętego zakazem zatrzymywania sie.

Od 1 do 16 czerwca br., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Młyńskiej 3, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz ograniczenia parkowania na ul. Młyńskiej w rejonie prac. Ruch pojazdów może odbywać się po płycie przejazdowej. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsca objętego zakazem zatrzymywania się.

Przepraszamy za zmiany i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.