Trzeba liczyć się z trwającymi do kilkunastu minut wygrodzeniami w różnych punktach tych ulic.

Kontynuowane są remonty nawierzchni jezdni na ul. Dąbrowskiego, a także ciągów pieszo – rowerowych na ulicach: Mieszka I i Hetmańskiej.

Roboty drogowe zaplanowane są także na ulicach Krzywoustego i Szwedzkiej (w rejonie Franowa).