Zakład Robót Drogowych będzie kontynuował prace na ul. Dolna Wilda i ul. Ropczyckiej. Remonty o mniejszym zakresie prowadzone mają być na ulicach: Kmiecej, Jasielskiej, Meteorytowej, Morasko, Jaroczyńskiego, Stróżyńskiego i Kurpińskiego.

Możliwe niewielkie wygrodzenia na jezdniach na ulicach: Kołłątaja, Lelewela i Traugutta.