Inwestycja będzie polegać na uporządkowaniu placu, który dziś jest klepiskiem rozjeżdżonym przez samochody. Projekt przewiduje wyznaczenie 34 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia wykonana zostanie z przepuszczalnej kostki brukowej. Wjazd na parking odbywać się będzie od ulicy Jarochowskiego. 

Dodatkowo wybudowane będą nowe, szerokie chodniki: od ulicy Jarochowskiego i Górczyńskiej, wzdłuż zabudowań, w kierunku ulicy Kosynierskiej. Przy przejściu dla pieszych, przez ulicę Górczyńską, zostaną zamontowane maty fakturowe dla osób z dysfunkcjami wzroku. W ramach prac wybudowany będzie również kanał technologiczny oraz oświetlenie. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych w ciągu 90 dni.

Zwieńczeniem porządkowania placu będzie utworzenie pasów zieleni. Poza trawnikami, na jesień posadzone zostaną: cztery platany, 321 krzewów ligustra pospolitego i sto sztuk róż gebruder grim.

Koszt inwestycji to prawie 800 tys. złotych, z czego 210 tys. zł przeznaczyła Rada Osiedla Górczyn.