To kontynuacja prac, które już w poprzednich latach prowadziliśmy na ul. Dąbrowskiego. Dzięki temu kierowcy mogą poruszać się w bardziej komfortowych warunkach na kolejnych odcinkach jednej z najważniejszych poznańskich ulic.

Tym razem prace zostały zaplanowane na dojeździe do ul. Polskiej i św. Wawrzyńca. W trakcie robót zerwana zostanie stara i już na niektórych odcinkach zniszczona lub bardzo połatana nawierzchnia. W jej miejsce ułożona będzie nowa. Zwiększy się wygoda jazdy.

Remont został podzielony na etapy. W każdym z nich ulica będzie przejezdna. Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w związku z remontem nawierzchni jezdni południowej ul. Dąbrowskiego, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Polską oraz dojazdu do niego od strony zachodniej.

W pierwszym etapie zamknięty zostanie prawy pas wlotowej południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem w ul. Polską i niemożliwy będzie skręt w prawo w ul. Polską. Utrzymany zostanie przejazd lewym pasem na wprost oraz w lewo w ul. św. Wawrzyńca. Wprowadzone zostaną zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego, Szpitalną i Nowina. Można także ul. Szpitalną dojechać do Bukowskiej lub kolejnych skrzyżowań.

W drugim etapie zamknięty zostanie lewy pas południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską i niemożliwy będzie przejazd na wprost w kierunku ul. Szpitalnej oraz lewoskręt w ul. św. Wawrzyńca. Dozwolony będzie jedynie skręt w prawo z prawego pasa ulicy Dąbrowskiego w ul. Polską. Wprowadzone zostaną zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego (tunelem pod skrzyżowaniem z ul. Polską), św. Wawrzyńca i Żeromskiego oraz ul. Polską, Nowina i Szpitalną (na Ogrody).

Koszt remontu to niemal 600 tysięcy złotych. Na czas prac (nie wszystkich) zmienią się trasy autobusów jadących tym fragmentem ul. Dąbrowskiego. Szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie.