Wygrodzenia związane z pracami drogowymi możliwe są także na ulicach: Bałtyckiej, Kobylepole i na wiadukcie w Antoninku.