Z wygrodzeniami trzeba liczyć się na ul. Malwowej (również naprawy nawierzchni), Głuszyna (w okolicy kościoła), a także na wyjeździe z Poznania na ul. Gdyńskiej (montaż barier sprężystych).