W trakcie prowadzenia prac w tym rejonie obowiązywała  będzie zmieniona organizacja ruchu.   

Na ul. Heweliusza, która zostanie zamknięta dla ruchu już pojawiły się znaki informujące o zakazie parkowania. Ruch pieszych będzie ograniczany naprzemiennie do jednej strony ulicy. Wykonawca podczas realizacji inwestycji zapewni jednak mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. Objazd do ul. Belwederskiej poprowadzony zostanie ul. Słoneczną.

Schemat organizacji ruchu

Z uwagi na prowadzone roboty, na wysokości skrzyżowania z ul. Heweliusza wystąpi niewielkie zawężenie ul. Palacza. Piesi w tym rejonie będą mogli poruszać się po chodniku leżącym po drugiej stronie jezdni ul. Palacza.

Zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać do zakończenia robót w IV kwartale br.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM