Zawężony miejscowo będzie chodnik w rejonie prac i wygrodzone czasowo miejsce postojowe po zachodniej stronie ulicy. Utrzymany zostanie ruch tramwajowy, natomiast prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie czasowo ograniczona do 30 km/h.

Ponadto do 30 czerwca, w związku z budową zjazdu i przebudową chodnika w rejonie MTP przy ul. Głogowskiej zawężony będzie chodnik i wprowadzony czasowy zakaz zatrzymywania się po zachodniej stronie ul. Głogowskiej na odcinku od mostu Dworcowego do bramy na wysokości ul. Zachodniej. Utrzymane zostanie dojście do posesji.