Wygrodzenia możliwe są także w kilku punktach na ul. Lechickiej.