Ekipy Zakładu Robót Drogowych będą naprawiać nawierzchnię w różnych punktach ulicy, na niemal całej jej długości. Najpierw na części wyjazdowej, a następnie wjazdowej w stronę centrum.

Kontynuowane są roboty na ul. Urszulanek, a także na ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Szeligowskiego.