na ul. Lednickiej w terminie od 16.09.2019 - 16.10.2019 na czas budowy ulicy. W I etapie prac zamknięta dla ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) zostanie ulica Lednicka na odcinku ul. Tatrzańskiej do ul. Dniestrzańskiej. Mogą wystąpić chwilowe problemy z dojściem i dojazdem do poszczególnych posesji. Etap 2 przewiduje zamknięcie dla ruchu ulicy na odcinku od ul. Dunajeckiej do ul. Niemeńskiej. Tak jak w I etapie mogą wystąpić chwilowe problemy z dojściem oraz dojazdem do poszczególnych posesji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


na ul. Rybaki w terminie 16.09.2019 - 20.09.2019 w związku z budową przyłącza cieplnego. Na wysokości posesji nr 31 - 33 ulica zostanie zamknięta. Objazd ulicami: Kwiatową, Łąkową, Strzelecką.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


w związku z rozpoczęciem w dniu 16.09.2019 r. robót w Parku Sołackim przy ul. Małopolskiej pn. "Budowa zespołu urządzeń osadnik - separator oczyszczających ścieki deszczowe na terenie zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 oraz przy ul. Kaszubskiej z wylotem A36 do cieku Bogdanka w Poznaniu". Prace potrwają do 30.10.2019 r. Utrudnienia w ruchu będą spowodowane budową tymczasowego dojazdu na plac budowy na wysokości ul. Małopolskiej przy ul. Pomorskiej oraz ul. Małopolskiej na wysokości ul. Kaszubskiej. Jezdnie w tym rejonie zostaną zwężone. Ze względu na konieczność montażu urządzeń podczyszczających na ścieżce pieszo-rowerowej w Parku Sołackim zostanie ona zamknięta - objazd ścieżką równoległą.