Zgodnie z informacjami Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie do użytku oddano pierwsze odcinki nowej drogi wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, która już jesienią połączy ul. Roosevelta z ul. Słoneczną/Ostroroga. Wykonawca poprawił ujawnione podczas prac mankamenty nawierzchni i przygotowuje pozostałe odcinki trasy do odbiorów robót budowlanych.

Dwukierunkowym traktem o bitumicznej nawierzchni rowerzyści mogą już poruszać się bez przeszkód na odcinkach od ul. Roosevelta do ul. Matejki, od ul. Ułańskiej do ul. Wojskowej oraz od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga.

- Na tych wszystkich fragmentach trasy dokonano już odbioru robót budowlanych, w związku z czym mogły być one oddane do użytku. Nowa, ponad dwukilometrowa droga znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszających się po niej użytkowników jednośladów – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Niebawem, na początku października,  planowane jest zgłoszenie do odbiorów robót budowlanych na dwóch ostatnich odcinkach trasy realizowanej w ramach tej inwestycji. Wykonawca przygotowuje do nich fragmenty łączące ul. Matejki z ul. Ułańską oraz ul. Wojskową z ul. Promienistą. Do momentu uzyskania decyzji o odbiorze robót fragmenty te są wciąż placem budowy.

Droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej nie skończy się na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Słoneczną i Ostroroga. Oddanie do użytku jej kolejnych odcinków, między ul. Słoneczną a Jugosłowiańską, planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. W ramach tej inwestycji na niemal 1,5-kilometrowym odcinku zostaną przebudowane istniejące sygnalizacje świetlne, a nowa sygnalizacja na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje również połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego.