Prace związane z wymianą zniszczonej nawierzchni prowadzone były od początku września na odcinku od ul. Ściegiennego do rejonu skrzyżowania z ul. Albańską. Zostały tak zaplanowane, by  jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie komunikacji publicznej w rejonie dworca autobusowego.

W trakcie remontu sfrezowana była stara, już zniszczona nawierzchnia. Następnie drogowcy z Zakładu Robót Drogowych wymienili warstwy wiążącą i ścieralną oraz wzmocnili konstrukcję jezdni geosiatką.

W najbliższym czasie wprowadzone mają być, zatwierdzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, zmiany w organizacji ruchu. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie wyjazdów autobusów komunikacji publicznej z pętli na Górczynie.

Koszt remontu wyniósł 970 tysięcy złotych.