Z wygrodzeniem trzeba liczyć się na ul. Kołobrzeskiej (budowa/montaż odpływu). Zakład Robót Drogowych będzie prowadził naprawy nawierzchni na ulicach Ściegiennego i Chryzantemowej.