Naprawy nawierzchni jezdni prowadzone mają być na ul. Piłsudskiego oraz ul. Chryzantemowej.