Aby ułatwić kibicom dotarcie na stadion i powrót do domów oraz aby utrzymać standard podróżowania dla pozostałych pasażerów, Zarząd Transportu Miejskiego wzmacnia komunikację zbiorową na liniach obsługujących okolice stadionu.

 Przed meczem:

 • Linie nr 145, 163, 191, 193: obsługa bardziej pojemnym taborem,
 • Linie nr 1, 6, 13, 15 – dodatkowe kursy.

Po meczu:

 • Linie nr 145, 163, 191, 193 – dodatkowe kursy,
 • Linie nr 1, 6, 13, 15 – dodatkowe kursy.

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i klub KKS Lech Poznań, bilet lub karnet na mecz upoważnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej na liniach ZTM Poznań. Z tej dogodności można korzystać w dniu meczu, we wszystkich strefach biletowych ZTM, jednak nie dłużej niż trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania i dwie godziny po jego zakończeniu.

 Dla zmotoryzowanych 

Żeby zwiększony napływ samochodów nie powodował zakłóceń w ruchu miejskim i nadmiernych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, opracowano zmiany organizacji ruchu na ulicach i osiedlach wokół stadionu - przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy. Jednocześnie mają one zapewnić sprawny i bezpieczny ruch lokalny, w tym dojazd mieszkańców do posesji oraz ograniczenie parkowania w sposób nielegalny i uciążliwy.

Około 1,5 godziny przed meczem zamykane będą  lokalne ulice od strony ul. Bułgarskiej, Grunwaldzkiej, Marcelińskiej, Jugosłowiańskiej i Taczanowskiego. Zmotoryzowani kibice powinni kierować się na okoliczne parkingi i muszą się liczyć z niezbędnymi w tej sytuacji ograniczeniami. Aby zminimalizować trudności, warto rozważyć wcześniejszy przyjazd na wybrany wcześniej parking. Nad porządkiem i bezpieczeństwem komunikacyjnym w rejonie stadionu czuwać będą wzmocnione służby policji, straży miejskiej i Nadzoru Ruchu MPK.

 Możliwości parkowania

 W okolicy stadionu znajduje się kilka parkingów, z których mogą skorzystać kibice:

 • parking przy stadionie miejskim, ul. Ptasia (800 miejsc, 15 zł/mecz, 7 zł w abonamencie);
 • parking przy ul. Smoluchowskiego (100 miejsc, 1,5 km od stadionu, 10 zł/ mecz);
 • parking Business Garden, ul. Kolorowa (100 miejsc, 1,1 km od stadionu, 2 zł/ h);
 • parking przy budynku Pixel Poznań, ul. Grunwaldzka (100 miejsc, 0,7 km od stadionu, 3 min. tramwajem, 2,50 zł/ 1h, następne godz. 4 zł);
 • parking ul. Cmentarna/Grunwaldzka, 164 miejsca, 2,4 km od stadionu, 7 min. tramwajem, darmowy);
 • Wielopoziomowy Parking Podziemny MTP, ul. Głogowska (650 miejsc, 4,1 km od stadionu, 11 min. tramwajem, 7 zł/ h);
 • parking buforowy przy Dworcu Zachodnim (77 miejsc, 4,1 km od stadionu, 12 min. tramwajem, 3 zł/ h);
 • parking pod Kaponierą (240 miejsc, 4,2 km od stadionu, 11 min. tramwajem, 4zł/ h).

Przy Strefie Sportu stadionu (od ul. Ptasiej) znajdują się stojaki rowerowe. Dojazd na stadion przy ul. Bułgarskiej jest możliwy także taksówką. Mapa parkingów znajduje się na stronie https://www.lechpoznan.pl/aktualnosci,2,parkingi-buforowe-w-okolicy-stadionu-poznan,41252.html.

 Zmiany w organizacji ruchu (schemat w załączeniu)

 Czasowe zmiany na lokalnych ulicach  wokół stadionu wprowadzane będą etapami. Na ok. 1,5 godziny przed meczem, gdy samochody kibiców powinny kierować się na wskazane parkingi, zamykane będą wjazdy i wyjazdy:

 • z ul. Bułgarskiej w ul. Marszałkowską, Kasztelańską, Rumuńską i Świerzawską,
 • z ul. Grunwaldzkiej w ul. Marszałkowską, Drzewieckiego, Racławicką, Ściegiennego, Palacza, Konfederacką, Węgorka i w lewo od strony centrum w ul. Jugosłowiańską,
 • z ul. Jugosłowiańskiej w Wawerską i Listopadową (możliwy wyjazd z Listopadowej),
 • z ul. Taczanowskiego w ul. Słoneczną i Świetlaną (możliwy wyjazd ze Świetlanej),
 • na ul. Ptasią za wjazdem na parking,
 • na ul. Wałbrzyską od strony skrzyżowania z ul. Strzegomską i Marcelińską,

Ruch lokalny na ulicach przy stadionie możliwy będzie przed meczem przez śluzy z ul. Marcelińskiej w Świerzawską, ul. Grunwaldzkiej w Cześnikowską i przez południowy wlot ul. Palacza. Powinno to umożliwić swobodny przejazd i parkowanie mieszkańców, a także zmniejszać zagrożenia w ruchu oraz dewastacje chodników i terenów zieleni.

W drugim etapie, pod koniec meczu i na czas rozejścia się uczestników imprezy (do 21:00), wyłączane z ruchu ogólnego mogą być:

 • dwa pasy do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej od strony Junikowa w ul. Bułgarską,
 • ul. Bułgarska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Marcelińskiej (w obu kierunkach),
 • ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Bułgarskiej oraz od ul. Jawornickiej do ul. Jugosłowiańskiej,
 • ul. Jugosłowiańska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Taczanowskiego,
 • wjazdy w ul. Grunwaldzką z ulic: Drzewieckiego, Marszałkowskiej, Cześnikowskiej,  Bolkowickiej i Babimojskiej.

Ponadto obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się aut na ul. Ptasiej i Wałbrzyskiej. Utrzymana zostanie komunikacja zbiorowa na ulicach: Bułgarskiej i Grunwaldzkiej. Na wniosek policji możliwe są wyłączenia sygnalizacji świetlnej i inne czasowe zmiany.