Nowa nawierzchnia będzie w dalszym ciągu układana na ciągu pieszo – rowerowym na ul. Szeligowskiego. Ekipy Zakładu Robót Drogowych będą pracować także na ul. Zwierzynieckiej.