Na początku czerwca zakończył się jej remont. Prowadzony był na ul. Szczepankowo, na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 61 do ulicy Siedliskowej.

Prace polegały na wymianie zniszczonej nawierzchni drogi dla rowerów z kostki betonowej na bitumiczną. Dzięki temu wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej można poruszać się wzdłuż ulicy – szczególnie w rejonie szkoły podstawowej. Poprawiła się również estetyka okolicy.

Remont został wyceniony na prawie 174 tysiące złotych. Środki na te cel przekazała Rada Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki z budżetu będącego w jej dyspozycji.