Zakład Robót Drogowych będzie prowadził prace także na ul. Starołęckiej, ul. Naramowickiej i ul. Stróżyńskiego. Równiarka będzie w rejonie Głuszyny.