Wkrótce rozpocznie się pierwszy etap budowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Radojewo. To inwestycja, która poprawi komfort pieszych i pasażerów autobusów na północy Poznania. Aktualizacja - Planowany termin zmiany w organizacji ruchu ulegnie przesunięciu o jeden dzień. Zmiany będą obowiązywać od 13 czerwca (czwartek), a nie od środy, 12 czerwca. W okolicy skrzyżowania ul. Franciszka Jaśkowiaka i Radojewo obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.

Planowana zmiana  polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinkach ul. Radojewo i Jaśkowiaka (w rejonie skrzyżowania). Regulowany on będzie tymczasową sygnalizacją świetlną. Umożliwi to realizację prac na miejscowych zawężeniach jezdni.

Schemat organizacji ruchu

Na przylegającym fragmencie ul. Wiesiołkowej będzie można przejechać jednokierunkowo od ul. Jaśkowiaka do ul. Rdestowej. Na odcinkach ul. Jaśkowiaka i Radojewo obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godz. Ponadto zmieni się również lokalizacja przystanków autobusowych, które zostaną odsunięte od skrzyżowania. Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie przystanek autobusowy na ul. Jaśkowiaka, do którego prowadził będzie nowy chodnik. Zaprojektowano również przejście dla pieszych. Z kolei wzdłuż ul. Radojewo planuje się wykonanie chodnika nawiązującego do tego, który już istnieje na tej ulicy. Powstanie również oświetlenie. W zakres prac wchodzi także wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łączącego przystanek z drogą wewnętrzną i odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu chodnika na ul. Jaśkowiaka.

PIM