Prace drogowe zaplanowane są na skrzyżowaniu ulic Słowiańska i Murawa oraz na ul. Szwedzkiej. Na ul. Polnej rozpoczyna się kolejny etap remontu nawierzchni jezdni. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.