Przed rokiem posadziliśmy przy ul. Jasielskiej kilkadziesiąt drzew. Były to glediczje, jesiony, czy też klony. W tym roku kontynuowane są prace. Tym razem nasadzenia obejmują mniejsze rośliny. Wśród nich można wymienić porzeczki alpejskie, suchodrzew, śnieguliczki oraz jaśminowiec. To dlatego, by zieleń przez jak najdłuższą część roku mogła służyć mieszkańcom.

Nowe i starsze - czyli zieleń na ul. Jasielskiej

Dodatkowo prowadzone są prace porządkowe w niewielkim zagajniku (między innymi uprzątniecie gruzu, niwelacja części terenu, pielęgnacja rosnących już drzew), a po południowej stronie ulicy odnowione i założone zostały nowe trawniki.

Wszystko po to, by nadać ostatecznego szlifu dla zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Jasielskiej. Dzięki temu nie tylko poprawiła się estetyka przestrzeni w tej zmieniającej się części Podolan, ale poprawia się także komfort życia mieszkańców. Prace mają kosztować około 150 tysięcy złotych.

Prace na ul. Jasielskiej. Koparki i spychacze oraz ciężarówka przy górce piasku na poboczu jezdni