- Prace postępują zgodnie z przyjętymi założeniami. Gotowe są już podpory i filary wiaduktu, a obecnie układane są belki mostowe, bardzo ważne elementy konstrukcji. Dobrze widoczne są również fragmenty nowych rond i dróg po obu stronach wiaduktu. Trwają także przygotowania do wykonania odcinka magistrali wodociągowej – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ronda budowane są w miejscu skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską. Aktualne prace polegają m.in. na profilowaniu drogi, przygotowywaniu podbudowy z kruszywa jak i układaniu już masy bitumicznej. Postęp przy budowie rond wiąże się ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską.

Wprowadzona zostanie w nocy z 15 na 16 czerwca (z wtorku na środę) i polegać na przełożeniu ruchu na nowo wybudowane części drogi oraz rond. Zmiana umożliwi kontynuację robót w miejscach aktualnie dostępnych dla kierowców. W dalszym ciągu utrzymany będzie ruch jednokierunkowy. Ponadto w rejonie skrzyżowania ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z osiedla Czecha. Ze względu na budowę nowych chodników i dróg rowerowych zmieni się też ruch pieszy przy tym skrzyżowaniu – będą oni kierowani na równoległy ciąg. Zarys powstającej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów najlepiej widoczny jest w rejonie skrzyżowania ul. Kurlandzkiej i Bobrzańskiej.

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej była konieczna ze względów bezpieczeństwa, bo stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację. Nowy to konstrukcja czteroprzęsłowa z chodnikiem oraz drogą rowerową wraz z odwodnieniem. W ramach prac wykonawca nasadzi również w rejonie inwestycji drzewa, krzewy i byliny.

PIM