Wyłączone  z ruchu kołowego zostaną następujące ulice bądź jej fragmenty:

  • ul. Krańcowa (od ul. Wiankowej do ul. Warszawskiej),
  • ul. Warszawska (od Krańcowej do węzła Antoninek).

Na węźle Antoninek umożliwiony zostanie przejazd łącznicą poprzez wydzielony prawoskręt w ciągu ul. Warszawskiej do ul. Bałtyckiej.

Ruch pojazdów na „śluzach komunikacyjnych” będzie kierowany przez policję.

Ponadto informujemy, że w godzinach zawodów:

  • dojazd do Term Maltańskich odbywać się będzie bez utrudnień ul. Termalną,
  • dojazd no Nowego Zoo natomiast za pośrednictwem Kolejki Parkowej „Maltanka”,
  • wyjazd dla mieszkańców z os. Warszawskiego: w kierunku północnym odbywać się będzie poprzez łącznicę wzdłuż ul. Warszawskiej wydzielonym prawoskrętem do ul. Bałtyckiej natomiast w kierunku południowym - ul. Browarną do ul. Dymka.

Prosimy o zachowanie ostrożności.