Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie planowane zmiany dotyczą ul. Złotowskiej między ulicami Perzycką i Miastkowską. Są konieczne z uwagi prace polegające m.in. na rozbiórce ogrodzeń oraz przebudowie infrastruktury elektrycznej. Jezdnia ul. Złotowskiej na tym odcinku zostanie zawężona. Ruch dwukierunkowy zasadniczo będzie utrzymany, jednak w zależności od potrzeby i etapu robót, wprowadzane będzie okresowe ręczne kierowanie ruchem, zawężenie lub zamknięcie danego pasa, a także należy liczyć się z ewentualnością krótkotrwałego wstrzymania ruchu na obu jezdniach.

- Aktualnie prace w różnym stopniu zaawansowania trwają na całym odcinku drogi rowerowej i chodnika. Wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Złotowskiej wykonane już zostały podbudowy i obrzeża drogi rowerowej wraz ze znaczną częścią nawierzchni chodnika. Zakończono także budowę kanalizacji deszczowej i przepustu na strumieniu Junikowskim, obecnie trwa zabezpieczanie brukiem dna i skarp. Wykonywane są również prace brukarskie pomiędzy ul. Owczą a ul. Perzycką – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Długość budowanej trasy to 1,7 km. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, m.in. poruszających się w rejonie ogródków działkowych. Inwestycja usprawni rowerowy dojazd z Ławicy oraz Skórzewa do centrum Poznania. W ramach zadania powstała już kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe na trasie, które wyposażone będą w odnowione wiaty i elementy małej architektury. Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, powstaną miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.