Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., w związku z modernizacją i przebudową ul. Na Podgórniku i Ku Cytadeli, występować będą lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Prace przy przebudowie nawierzchni jezdni, budowie chodników i zjazdów oraz ułożeniu kabla energetycznego prowadzone będą etapami i wymagać będą połówkowego zwężania kolejnych odcinków ulicy Na Podgórniku. Końcowe prace przy odtworzeniu nawierzchni jezdni prowadzone będą w dni wolne od pracy przy czasowym całkowitym zamknięciu ruchu pojazdów na ul. Na Podgórniku oraz w rejonie jej skrzyżowania z ul. Ku Cytadeli.

Ponadto, od 1 czerwca do 31 sierpnia br., w związku z rozbiórką budynku przy ul. Zwierzynieckiej 15, zajety będzie chodnik po południowej stronie przystanku tramwajowego. Obsługa komunikacyjna peronu od strony ul. Zeylanda odbywać się będzie bez zakłóceń; dojście od strony ul. Gajowej możliwe będzie po północnej stronie ul. Zwierzynieckiej. Utrzymany zostanie ruch tramwajowy i rowerowy.

Przepraszamy za zmiany i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.