W zależności od postępu robót wykonawca wyłącza z ruchu kolejne skrzyżowania ulic przy Starym Rynku, a w zamian ponownie udostępniane są inne (zamknięte do tej pory).

Od 14 czerwca (środa) należy liczyć się z wyłączeniem z ruchu skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Koziej. Prace wymagające zamknięcia skrzyżowania potrwają do końca przyszłego tygodnia, a następnie wyłączone zostanie sąsiednie skrzyżowanie ulic Koziej i Szkolnej. Obecnie wyłączone z ruchu jest również skrzyżowanie ulic Woźnej i Klasztornej. Natomiast od kilku dni znów dostępne jest skrzyżowanie ulic Świętosławskiej i Koziej.

14 czerwca ponownie udostępnione zostanie także skrzyżowanie ulic Wronieckiej i Kramarskiej, na którym to w ostatnim czasie realizowane były prace zaplanowane w ramach inwestycji.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.