Jak zapowiada Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wprowadzane będą w nocy z piątku na sobotę (17/18 stycznia). Kierowcy powinni przygotować się na zmiany na samym wiadukcie, jak i dojeździe do skrzyżowania ulic: Opieńskiego, Szeligowskiego i Szymanowskiego.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy północnej nitki wiaduktu, czyli tej od strony dworca na os. Sobieskiego. Zamknięte zostaną na niej dwa pasy do jazdy na wprost, a cały ruch zostanie poprowadzony jednym pasem dla autobusów (tu położona została eksperymentalnie wytrzymała nawierzchnia typu Densiphalt). Tymczasowy przystanek autobusowy w kierunku ul. Stróżyńskiego pozostaje w swojej lokalizacji.

Nowa tymczasowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od soboty 18 stycznia od ok. godziny ósmej rano i potrwa do połowy kwietnia tego roku. Najbliższy weekend będzie tzw. okresem przejściowym, by kierowcy mogli zaznajomić się z wprowadzonymi zmianami, a prace związane z kolejnym etapem remontu wiaduktu rozpoczną się w poniedziałek 20 stycznia (demontaż kapy międzyjezdniowej, frezowanie nawierzchni, konieczne rozbiórki). Kierowcy mogą ominąć teren budowy wybierając alternatywne drogi przez ulice: Stróżyńskiego, Kurpińskiego lub Szeligowskiego. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.

W porze nocnej (tj. od północy do godz. 4:00) 20/21 stycznia prowadzone będą prace, które wymagają wyłączenia napięcia w sieci trakcji tramwajowej PST. Dzięki wykonaniu koniecznych robót w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy nie kursują tramwaje, nie będzie potrzeby wstrzymywania ruchu na tej ważnej trasie. Prace mogą jednak wiązać się z dodatkowym hałasem w rejonie PST Szymanowskiego, dlatego okolicznych mieszkańców przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Wykonawca prac zdając sobie sprawę z uciążliwości wynikających z ostatniego etapu robót, starał się je zminimalizować m.in. oddając przed świętami do użytku nowe schody, wykonując wyprzedzająco możliwe prace, wydłużając peron tymczasowego przystanku autobusowego dla zminimalizowania możliwości powstawania zatorów,  czy prowadząc roboty w porach nocnych.

Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na wiadukcie to wrzesień tego roku.